Hotline: 0983324524
Tin tức BÌNH MINH EHD JSC CÙNG ĐỐI TÁC - NGHIỆP ĐOÀN NHẬT BẢN, TỚI THĂM VIỆN CƠ KHÍ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI