Hotline: 0983324524
Tin tức HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH G20 - BAN LÃNH ĐẠỌ BÌNH MINH TRONG ĐOÀN ĐẠI BIỂU CAO CẤP VIỆT NAM NHẬN LỜI MỜI CỦA THỦ TƯỚNG NHẬT BẢN THAM DỰ HỘI NGHỊ