Hotline: 0983324524
Tin tức CHUYẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI BAN LÃNH ĐẠO TỈNH VÀ NHÀ MÁY SẢN XUẤT MÁY LẠNH, DÀN LẠNH XE HƠI TẠI RUMANI