Hotline: 0983324524
Tin tức TỔNG HỢP HÌNH ẢNH TRONG NGÀY LÀM VIỆC ĐẦU TIÊN CỦA CÁC BẠN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TẠI TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG RUMANI.